Beste sponsor,

De ouderraad van Duinenkind organiseert op zondag 9 februari 2020 opnieuw het jaarlijks Valentijnsontbijt dat aan huis wordt afgeleverd. We leveren ca. 600 ontbijten aan huis, waarvan 140 kinderontbijten, 100 champagneontbijten en 360 volwassenenontbijten.

Met de opbrengst steunen wij projecten die de school en vooral de leerlingen ten goede komen. Aan plannen en projecten geen gebrek:

 • Aankoop educatief klasspeelgoed en lekker n.a.v. Sinterklaas;

 • Mogelijkheid bieden aan het 5de en 6de leerjaar om op sneeuwklassen te gaan,

  ondanks de maximumfactuur;

 • Vele kleine zaken.

  Via deze website vragen wij u vriendelijk om dit initiatief te steunen. U kan dit doen

 • -  door leverancier te zijn van producten die deel uitmaken van het ontbijt

 • -  door financiële steun.

  Wij zullen u als sponsor in beeld brengen op onze website en in het Valentijnsboekje dat wij meeleveren met het ontbijt.
  Kent u bedrijven die ons met producten zouden willen sponsoren, dan stellen wij het eveneens op prijs om ons met hen in contact te brengen.

  Indien u als sponsor een leverancier wenst te zijn van een aantal producten die deel uitmaken van het ontbijt, dan wordt u volgens waarde van de geleverde producten eveneens vermeld op de website en in het Valentijnsboekje.

  Voor elke gift vanaf 40€ bezorgen wij u een fiscaal attest. Daarmee kan u 45% van uw gift aftrekken van de belastingen.